Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
237/BDT-VP 07/04/2021 Thông báo, phối hợp thông tin chế độ chính sách và tuyển sinh hệ dự bị đại học của Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
27 /DBĐHNT-GV 26/03/2021 phối họp thông báochính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số
QĐ-THPT 20/11/2020 Quyết định, Thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
2189/BGDĐT-QLCL 19/06/2020 Công văn, Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
04-2020/CV-QLVC 15/06/2020 Công văn, Quỹ học bổng Lương Văn Can tìm kiếm ứng viên.
SGDĐT-GDTrH-QLCL 20/04/2020 Thông báo, Thông báo lịch phát sóng các bài giảng trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
252/CĐDK - ĐT 25/03/2020 Thông báo, Thông tin học bổng năm 2020
QTMC-THPT 30/11/2019 Văn bản khác, Quy trình thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
1828/SGDĐT-CTTT 21/09/2018 Công văn, Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam"
1517/TB - SGDĐT 14/08/2018 Thông báo, Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ năm 2018
1420 SGDĐT - GDTrH 30/07/2018 Công văn, Thời gian tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT năm 2018 - 2019
1115/QĐ - UBND 19/07/2018 Quyết định, Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Trang 1 / 212»