Giới thiệu sách tháng 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhân dịp kỉ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Thư viện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xin trân trọng giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô giáo cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Không có gì quý hơn độc lập tự do – ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 4
Chủ đề
“Chào mừng 46 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2021)

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là một chiến thắng kỳ diệu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nó là kết tinh bậc cao về nghệ thuật đấu tranh giành độc lập tự do của quân và dân ta trên các mặt trận, chính trị, quân sự và ngoại giao.
Nhân dịp kỉ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Thư viện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xin trân trọng giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô giáo cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Không có gì quý hơn độc lập tự do – ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Tác giả: Nguyễn Bá Linh
Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007
Mô tả vật lý: 447tr., 21cm
Cuốn sách ra đời nhân dịp Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Không có gì quý hơn độc lập tự do – ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” trình bày 12 vấn đề cốt lõi của cách mạng xã hội Việt Nam, dựng lại bức tranh hào hùng của cách mạng hai miền Nam – Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, chỉ rõ nguyên nhân tất yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc một khối lượng lớn thư và trả lời thư, điện, phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho các đời Tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ, thể hiện khát vọng, hòa bình cũng như quyết tâm đấu tranh giành độc lập, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và giàu mạnh.
Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho, Thư viện Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

Đậu Thị Thuỳ Duyên