Bài hát then Pác Bó Làng Sen

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hát then, đàn Tính – “đặc sản văn hóa dân gian” vùng cao phía Bắc. Trải qua thời gian, điệu hát Then đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là linh hồn trong đời sống văn hóa của những người con dân tộc Tày, Nùng,…