Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
SGDĐT-GDTX-CTTT 05/02/2022 Công văn, Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
2189/BGDĐT-QLCL 19/06/2020 Công văn, Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
04-2020/CV-QLVC 15/06/2020 Công văn, Quỹ học bổng Lương Văn Can tìm kiếm ứng viên.
1828/SGDĐT-CTTT 21/09/2018 Công văn, Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam"
1420 SGDĐT - GDTrH 30/07/2018 Công văn, Thời gian tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT năm 2018 - 2019
991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
2382/SGDĐT-GDTrH 28/12/2017 Công văn, Công văn về chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
5427/TB-BLĐTBXH 22/12/2017 Công văn, Công văn về việc nghĩ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2255-SGDĐT 07/12/2017 Công văn, Công văn về việc khảo sát thực trạng dạy học ngoại ngữ cấp trung học.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017