5427/TB-BLĐTBXH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 5427/TB-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/12/2017
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Công văn về việc nghĩ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Xem văn bản Xem Online
Tải về