Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28/TBTS-THPT 09/05/2022 Thông báo,
SGDĐT-GDTX-CTTT 05/02/2022 Công văn, Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
65 /KH-BGDĐT 24/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
237/BDT-VP 07/04/2021 Thông báo, phối hợp thông tin chế độ chính sách và tuyển sinh hệ dự bị đại học của Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
27 /DBĐHNT-GV 26/03/2021 phối họp thông báochính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số
QĐ-THPT 20/11/2020 Quyết định, Thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
2189/BGDĐT-QLCL 19/06/2020 Công văn, Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
04-2020/CV-QLVC 15/06/2020 Công văn, Quỹ học bổng Lương Văn Can tìm kiếm ứng viên.
SGDĐT-GDTrH-QLCL 20/04/2020 Thông báo, Thông báo lịch phát sóng các bài giảng trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
252/CĐDK - ĐT 25/03/2020 Thông báo, Thông tin học bổng năm 2020
QTMC-THPT 30/11/2019 Văn bản khác, Quy trình thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
KHCLPT2018-2023 02/12/2018 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030
Trang 1 / 3123»