Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2255-SGDĐT 07/12/2017 Công văn, Công văn về việc khảo sát thực trạng dạy học ngoại ngữ cấp trung học.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
88/2014/QH13 28/11/2014 Nghị quyết, Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 2 / 2«12