ĐỀ KIỂM TRA HKII LỚP 12 – MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ KIỂM TRA HKII LỚP 12 – MÔN NGỮ VĂN

Lượt xem:

                     SỞ GD VÀ ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: NGỮ VĂN; LỚP 12 Thời gian: 120 phút (không tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC    1. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm):  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:     Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần [...]