Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/BC-NBK 18/01/2023 Báo cáo, Báo cáo sơ kết học kỳ 1 - Năm học 2022-2023
BCĐGNH 02/01/2023 Báo cáo, Báo cáo tự đánh giá năm học 2022-2023
BCTĐG 01/01/2023 Báo cáo, Báo cáo Tự đánh giá năm học 2022-2023
54/BC-NBK 02/10/2022 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022-2023
CKCLGD 22/08/2022 Báo cáo,
BCTĐG 01/06/2022 Báo cáo, Báo cáo tự đánh giá năm học 2021 - 2022
26B/BC-THPT 28/04/2022 Báo cáo, Báo cáo rà soát các tiêu chí kiểm định chất lượng cấp độ 2 - năm học 2021-2022