Nguyễn Ngọc Út
 • Nguyễn Ngọc Út
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914584444
 • ngocut6677@gmail.com
 • Địa Chỉ: Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Minh Chính
 • Nguyễn Minh Chính
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0979883506
 • chinhnguyenminhgv@gmail.com
 • Địa chỉ: TT Ealing - Cư Jut - Đăk Nông
Lý Anh Quyết
 • Lý Anh Quyết
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0944396248
 • lyanhquyet2011@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 9 - Đăk D'rông - Cư Jut - Đăk Nông