Đinh Thị Bích Ngọc
 • Đinh Thị Bích Ngọc
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Giáo viên
 • 0949835813
 • dtbngoc27@gmail.com
 • Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Viết Tiến Dũng
 • Nguyễn Viết Tiến Dũng
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Phó tổ trưởng
 • 0948440350
 • tomorrow.neverdie88@gmail.com
 • Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cư Jut - Đăk Nông
Hồ Lam Phương
 • Hồ Lam Phương
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Tổ trưởng
 • 0949842648
 • lamphuongho83@gmail.com
 • Địa chỉ: Nam Dong - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Văn Tân
 • Nguyễn Văn Tân
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • 0915804481
 • nhattan.hs@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 7 - Tâm Thắng - Cư Jut - Đăk Nông
Bùi Văn Duẩn
 • Bùi Văn Duẩn
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Bí thư
 • 0988301862
 • Địa chỉ: Thôn 13 - Đăk D'rông - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Lê Tường Vân
 • Nguyễn Lê Tường Vân
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Giáo viên
 • 0123456789
 • Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cư Jut - Đăk Nông
Nông Đức Du
 • Nông Đức Du
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Giáo viên
 • 0123456789
 • Địa chỉ: TT Eatling - Cư Jut - Đăk Nông
Nguyễn Thị Phương Thanh
 • Nguyễn Thị Phương Thanh
 • Tổ KHTN (Lý, Hóa, Sinh)
 • Giáo viên
 • 0123456789
 • Địa chỉ: TT Eatling - Cư Jut - Đăk Nông