Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
65 /KH-BGDĐT 24/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
KHCLPT2018-2023 02/12/2018 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030