Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
89B/KH-THPT 06/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tự đánh giá
43/KHTS-NBK 05/05/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
60B/KH-THPT 18/10/2022 Kế hoạch,
53/KH-THPT 27/09/2022 Kế hoạch,
02KH-THPT 10/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch quản lý tài chính, tài sản, nhân sự năm học 2021-2022
65 /KH-BGDĐT 24/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021
KHCLPT2018-2023 02/12/2018 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030
29/KH-THPT 01/11/2017 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022