Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28/TBTS-THPT 09/05/2022 Thông báo,
237/BDT-VP 07/04/2021 Thông báo, phối hợp thông tin chế độ chính sách và tuyển sinh hệ dự bị đại học của Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
SGDĐT-GDTrH-QLCL 20/04/2020 Thông báo, Thông báo lịch phát sóng các bài giảng trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
252/CĐDK - ĐT 25/03/2020 Thông báo, Thông tin học bổng năm 2020
1517/TB - SGDĐT 14/08/2018 Thông báo, Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ năm 2018
01-2018/CV - QLVC 04/05/2018 Thông báo, Quỹ Lương Văn Can trao học bổng cho học sinh xuất sắc nhất.