Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
928 /SGDĐT-GDTrH-QLCL 14/05/2024 Thông báo, Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng từ năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
41/TBTS-THPT 13/05/2024 Thông báo, Thông báo tuyển sinh vào 10 năm học 2024 - 2025
106A/2023/TB-THPT 22/10/2023 Thông báo, Thông báo công khai các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024
Công khai dự toán thu chi 05/10/2023 Thông báo, Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
ĐNNG_QL 01/08/2023 Thông báo, Thông báo công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2023-2024
Công khai chất lượng 01/08/2023 Thông báo, Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023-2024
Cam kết chất lượng 01/08/2023 Thông báo, Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023-2024
Công khai csvc 01/08/2023 Thông báo, Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023-2024
129/TB-THPT NBK 13/02/2023 Thông báo, Thông báo về nộp hồ sơ để hưởng các chính sách theo quy định
026/2023/TB-THPT 10/01/2023 Thông báo, Thông báo công khai các chế độ chính sách cho học sinh và kết quả thực hiện năm 2022
154/TB-SGDĐT 05/12/2022 Thông báo, Giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nghị định 161/2018/NĐ - CP năm 2023
604/2022/TB-TB-THPT 12/10/2022 Thông báo,
Trang 1 / 212»