Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống VNPT E-learning

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để giúp học sinh học tập trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai xây dựng các bài giảng trên hệ thống VNPT E-Learning.

File hướng dẫn giáo viên:

Video hướng dẫn tạo khóa học: