HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm mục đích tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, thư viện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức “Ngày sách và Văn hóa đọc” theo chủ đề “Thúc đẩy văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số”. Thư viện đã phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách, tổ chức quyên góp sách….

Một số hình ảnh ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022: