NGÀY HỘI STEM NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

       STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ – theo cách tiếp cận liên môn. Giáo dục STEM (STEM education) là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, do đó mang lại những lợi ích thiết thực trong dạy và học các phân môn, chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm như kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện…

      Chiều ngày 20/04/2022, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo STEM. “Ngày hội STEM” đã xây dựng cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, đồng thời rèn luyện thêm cho các em một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành.

       Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: