Tiết học làm nguồn điện thắp sáng bóng đèn từ những quả chanh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các nghiên cứu về điện sẽ trở nên thú vị vô cùng nếu bạn biến nó thành một thí nghiệm. Chỉ cần sử dụng một số quả chanh và hai sợi dây điện bạn có thể tạo ra một máy phát điện nhỏ có đủ lượng điện để thắp sáng một bóng đèn. Cô Nguyễn Lê Tường Vân cùng lớp học 11A1 sẽ chứng minh điều này.