Trồng cây xanh mừng ngày sinh nhật Bác

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng để bảo vệ và xây dựng môi trường sinh thái, bảo đảm cho điều kiện sống luôn trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và là nguồn cảm hứng vô tận cho phong trào “Tết trồng cây”. Bác đã có rất nhiều bài nói, bài viết về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây và Tết trồng cây. Di chúc của Người cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng. Người viết: “Nếu có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng 1 cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp”.

    Hưởng ứng lời dạy của Người, từ đầu năm đến nay, Đoàn trường đã có nhiều hoạt động trồng cây. Bên cạnh Tết trồng cây dịp đầu năm mới được triển khai mạnh mẽ toàn quốc, hoạt động trồng cây xanh luôn được quan tâm triển khai lồng ghép trong các hoạt động của Nhà trường.