Bài thơ: Phụ nữ ngày nay

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHỤ NỮ NGÀY NAY

Tác giả: Phạm Thị Hương

Đảng, Bác dẫn lối soi đường

Phụ nữ mạnh mẽ kiên cường bước đi

Áp bức, định kiến thị phi

Kìm kẹp, đầy đọa, sống quỳ đã qua

Bình đẳng bác ái xông pha

Chung tay kiến thiết sơn hà Việt  Nam

Trình độ học vấn vị hàm

Hòa trong hội nhập hàn lâm toàn cầu

Rũ bỏ phiền muộn lo âu

Cùng chồng, con cháu, bạn bè vươn lên

Bước theo đường Đảng chí bền

Thương đàn em nhỏ vững thêm tình Thầy

Chị em tay nắm chặt tay

Ươm mầm non Đảng dựng xây mái trường

Đạo đức, nề nếp, kỷ cương

Chị em phụ nữ tấm gương đi đầu

Cuộc sống dù có muôn màu

Quyết tâm vững bước về sau mới bền

Thời dại ngày một tiến lên

Chị em phụ nữ thêu tên sử vàng

Phụ nữ nay chẳng tầm thường

Việc nhà, việc nước làm gương để đời.