Vè thi cử

Lượt xem:

Đọc bài viết

VÈ THI CỬ

Tác giả: Phạm Thị Hương

Ve vẻ vè ve

Nghe vè thi nhá

Thật là nói quá

Khi không học bài

Nhưng không phải tài

 Lúc nào cũng học

Thực là cực nhọc

Sĩ tử nhà ta

Suốt ngày kêu la

Học sao nhiều quá

Nhưng không dám cá

Đề ra điểm này

Để khỏi đắng cay

Phải lo học hết…

Ve vẻ vè ve

Nghe vè học hết

Mọi người đều mệt

Ngày tháng ôn thi

Vừa học vừa ghi

Để cho nhớ kĩ

Lại thêm tỉ mỉ

Học kĩ từng câu

Vẫn còn lo âu

Dễ bị điểm thấp

Nhưng học dồn dập

Bởi nhiều môn thi

Nên đừng tự ti

Sao không học hết

Để cho khỏi mệt

 Là nên học hiểu…

Ve vẻ vè ve

Nghe vè học hiểu

Mọi người đều bảo

Là phải học đi

Nhưng không nên ghi

Những điều không hiểu

Dễ bị chế diễu

Kẻ không biết gì

Nên phải nghĩ suy

Nội dung cần nắm

Không cần nhiều lắm

Chỉ ..nắm được bài

Để khỏi phải sai

Khi đi thi cử

Cũng như ứng xử

Khi bước vào đời..

Thật là tuyệt vời

Khi trả lời đúng

Khi ấy…ung dung

Nhận điểm Mai tươi

Môi nở nụ cười

Mùa thi thật tốt…