Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống VNPT E-learning

Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống VNPT E-learning

Lượt xem:

Để giúp học sinh học tập trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai xây dựng các bài giảng trên hệ thống VNPT E-Learning. File hướng dẫn giáo viên: Video hướng dẫn tạo khóa học: [...]